Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν γυναίκες μετανάστριες στην Ελλάδα, οι οποίες έχουν εγγραφεί στο πλαίσιο της συνεργασίας του Ιδρύματος Λαμπράκη με τις "Μέλισσες". Στόχος του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση των μεταναστριών, ώστε να αναδείξουν και να αξιοποιήσουν τη δυναμική δημιουργικής συμβολής τους στην Ελληνική κοινωνία και να λειτουργήσουν ως γέφυρες μεταξύ της κοινωνίας υποδοχής και των κοινοτήτων τους.
Βοήθεια για Αναζήτηση μαθημάτων