Βοήθεια για Αναζήτηση μαθημάτων

WOMENTORS: Περιφερειακές Συντονίστριες 2022

Το WOMENTORS είναι ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην πολύπλευρη ενδυνάμωση νέων γυναικών μέσω εκπαίδευσης και ανάπτυξης ικανοτήτων για μεγαλύτερη συμμετοχή, λήψη αποφάσεων, δύναμη και δράση, ώστε να αναλάβουν τον πλήρη έλεγχο της ζωής τους σε σχέση με την οικονομική τους δραστηριότητα, το δημόσιο/πολιτικό χώρο που έχουν στη διάθεσή τους, την εναρμόνιση του επαγγελματικού με τον προσωπικό χρόνο, τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους στην εργασία και σε όλους τους τομείς της ζωής και την υγεία τους.

Αυτό είναι το περιβάλλον συντονισμού και ενημέρωσης των Περιφερειακών Συντονιστριών του Έργου.

WOMENTORS: Leaders 2022

Το WOMENTORS είναι ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην πολύπλευρη ενδυνάμωση νέων γυναικών μέσω εκπαίδευσης και ανάπτυξης ικανοτήτων για μεγαλύτερη συμμετοχή, λήψη αποφάσεων, δύναμη και δράση, ώστε να αναλάβουν τον πλήρη έλεγχο της ζωής τους σε σχέση με την οικονομική τους δραστηριότητα, το δημόσιο/πολιτικό χώρο που έχουν στη διάθεσή τους, την εναρμόνιση του επαγγελματικού με τον προσωπικό χρόνο, τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους στην εργασία και σε όλους τους τομείς της ζωής και την υγεία τους.

WOMENTORS: Leaders

Το WOMENTORS είναι ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην πολύπλευρη ενδυνάμωση νέων γυναικών μέσω εκπαίδευσης και ανάπτυξης ικανοτήτων για μεγαλύτερη συμμετοχή, λήψη αποφάσεων, δύναμη και δράση, ώστε να αναλάβουν τον πλήρη έλεγχο της ζωής τους σε σχέση με την οικονομική τους δραστηριότητα, το δημόσιο/πολιτικό χώρο που έχουν στη διάθεσή τους, την εναρμόνιση του επαγγελματικού με τον προσωπικό χρόνο, τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους στην εργασία και σε όλους τους τομείς της ζωής και την υγεία τους.

WOMENTORS: Περιφερειακές Συντονίστριες

Το WOMENTORS είναι ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην πολύπλευρη ενδυνάμωση νέων γυναικών μέσω εκπαίδευσης και ανάπτυξης ικανοτήτων για μεγαλύτερη συμμετοχή, λήψη αποφάσεων, δύναμη και δράση, ώστε να αναλάβουν τον πλήρη έλεγχο της ζωής τους σε σχέση με την οικονομική τους δραστηριότητα, το δημόσιο/πολιτικό χώρο που έχουν στη διάθεσή τους, την εναρμόνιση του επαγγελματικού με τον προσωπικό χρόνο, τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους στην εργασία και σε όλους τους τομείς της ζωής και την υγεία τους.

Αυτό είναι το περιβάλλον συντονισμού και ενημέρωσης των Περιφερειακών Συντονιστριών του Έργου.

WOMENTORS: Ενδυνάμωση Νέων Γυναικών

Το WOMENTORS είναι ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην πολύπλευρη ενδυνάμωση νέων γυναικών μέσω εκπαίδευσης και ανάπτυξης ικανοτήτων για μεγαλύτερη συμμετοχή, λήψη αποφάσεων, δύναμη και δράση, ώστε να αναλάβουν τον πλήρη έλεγχο της ζωής τους σε σχέση με την οικονομική τους δραστηριότητα, το δημόσιο/πολιτικό χώρο που έχουν στη διάθεσή τους, την εναρμόνιση του επαγγελματικού με τον προσωπικό χρόνο, τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους στην εργασία και σε όλους τους τομείς της ζωής και την υγεία τους.

Βουτιά στον κόσμο του Βιβλίου

Βιωματικό πρόγραμμα γνωριμίας με το βιβλίο και την τέχνη της βιβλιοδεσίας και καλλιέργειας της Φιλαναγνωσίας και της Δημιουργικής Γραφής. Στόχοι του προγράμματος είναι να ενισχυθεί: α) η δημιουργικότητα των μαθητών, β) η κριτική τους σκέψη, γ) η αισθητική τους αγωγή, δ) η ικανότητά τους στη δημιουργική γραφή και έκφραση, ε) η ευελιξία τους στη σκέψη, στ) ο σεβασμός και η αγάπη τους για το βιβλίο και ζ) η γνωριμία τους με τα διαφορετικά είδη βιβλίων σε μορφή και περιεχόμενο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την ανάπτυξη δράσεων Φιλαναγνωσίας και Δημιουργικής Γραφής από μέρους των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και την πραγματοποίηση μίας ενδοσχολικής εργαστηριακής συνάντησης για μαθητές, οι οποίοι μπαίνουν σε ρόλο βιβλιοδέτη και συγγραφέα. Κατά την έναρξη του προγράμματος οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν μέρος σε επιμορφωτική ημερίδα συνολικής διάρκειας 6 ωρών. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιείται από το Ίδρυμα Λαμπράκη και έχει λάβει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Δράσεις Ιστορικής Αντιλογίας για την Επανάσταση του 1821

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Δράσεις Ιστορικής Αντιλογίας"  έχει ως αντικείμενο την σε βάθος διαπραγμάτευση ιστορικών ερωτημάτων που συνδέονται με τη σχολική αφήγηση για την Επανάσταση του 1821, με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την έναρξή της. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και προβλέπει την υλοποίηση οργανωμένων εκπαιδευτικών Δράσεων Ιστορικής Αντιλογίας (debates) για την Επανάσταση του 1821, οι οποίες θα βασίζονται σε ιστορικά τεκμήρια, πολυπρισματικές πηγές και επιστημονικές ερμηνείες με αξιοποίηση τεχνικών της ρητορικής στην εκπαίδευση.

Ερευνώ και Ενεργώ ως Πολίτης (Πρωτοβάθμια)

Το πρόγραμμα «Ερευνώ και Ενεργώ ως Πολίτης» αποτελεί μια πρόταση προσέγγισης με την οπτική του ενεργού πολίτη, θεμάτων που συνδέονται με τη ζωή στην κοινότητα μέσω διαδικασιών διερευνητικής και βιωματικής μάθησης. Απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων και όλων των τύπων σχολείων, με στόχο να συμβάλει στη διαμόρφωση ενεργών πολιτών. Επιδιώκει την καλλιέργεια της κριτικής τους σκέψης, της αναλυτικής τους ικανότητας, των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, της διαπολιτισμικής τους κατανόησης, της ικανότητάς τους να συνεργάζονται, της ευελιξίας και προσαρμοστικότητάς τους, ενώ παράλληλα ενισχύει την κατανόηση των εννοιών της ατομικής και συλλογικής ευθύνης. Η μάθηση εκκινεί από την εμπειρία των μαθητών στο σχολικό, στο οικογενειακό ή στο κοινωνικό τους περιβάλλον και τροφοδοτείται από δεδομένα που προκύπτουν από αυτό.

Ερευνώ και Ενεργώ ως Πολίτης (Δευτεροβάθμια)

Το πρόγραμμα «Ερευνώ και Ενεργώ ως Πολίτης» αποτελεί μια πρόταση προσέγγισης με την οπτική του ενεργού πολίτη, θεμάτων που συνδέονται με τη ζωή στην κοινότητα μέσω διαδικασιών διερευνητικής και βιωματικής μάθησης. Απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων και όλων των τύπων σχολείων, με στόχο να συμβάλει στη διαμόρφωση ενεργών πολιτών. Επιδιώκει την καλλιέργεια της κριτικής τους σκέψης, της αναλυτικής τους ικανότητας, των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, της διαπολιτισμικής τους κατανόησης, της ικανότητάς τους να συνεργάζονται, της ευελιξίας και προσαρμοστικότητάς τους, ενώ παράλληλα ενισχύει την κατανόηση των εννοιών της ατομικής και συλλογικής ευθύνης. Η μάθηση εκκινεί από την εμπειρία των μαθητών στο σχολικό, στο οικογενειακό ή στο κοινωνικό τους περιβάλλον και τροφοδοτείται από δεδομένα που προκύπτουν από αυτό.