Βοήθεια για Αναζήτηση μαθημάτων

Ενεργώ ως Πολίτης Εκπαιδευτικοί 2024

Το περιβάλλον επιμόρφωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης του προγράμματος Ενεργώ ως Πολίτης

Ενεργώ ως Πολίτης 2024

Το περιβάλλον επιμόρφωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης του προγράμματος Ενεργώ ως Πολίτης

Ενεργώ ως Πολίτης - Συντονιστές/στριες 2024

Ενεργώ ως Πολίτης. Χώρος υποστήριξης, συντονισμού και ενημέρωσης των Συντονιστών/στριών.

Ενεργώ ως Πολίτης 2023

Το περιβάλλον επιμόρφωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης του προγράμματος Ενεργώ ως Πολίτης

Ενεργώ ως Πολίτης - Συντονιστές/στριες 2023

Ενεργώ ως Πολίτης. Χώρος υποστήριξης, συντονισμού και ενημέρωσης των Συντονιστών/στριών.

Ενεργώ ως Πολίτης - Συντονιστές/στριες 2022

Ενεργώ ως Πολίτης. Χώρος υποστήριξης, συντονισμού και ενημέρωσης των Συντονιστών/στριών.

Ενεργώ ως Πολίτης 2022

Το περιβάλλον επιμόρφωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης του προγράμματος Ενεργώ ως Πολίτης