Γ' Κύκλος: Σχολείο των Πολιτών 2019-20


Καλώς ήρθατε στο επιμορφωτικό περιβάλλον του Σχολικού Δικτύου «Νοιάζομαι και Δρω». Το περιβάλλον αυτό σας προσφέρει δυνατότητες ασύγχρονης και σύγχρονης επιμόρφωσης και δικτύωσης. Όπως γνωρίζετε, η συμμετοχή σας στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του «Νοιάζομαι και Δρω» λειτουργεί υποστηρικτικά προς τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για τη διδασκαλία του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της ενεργού πολιτειότητας στο σχολείο. Η επιμόρφωσή σας στον Γ' αυτό Κύκλο, η οποία θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, διαρκεί συνολικά 116 ώρες και με την επιτυχή ολοκλήρωσή της θα λάβετε σχετική πιστοποίηση. Παράλληλα, εφόσον ολοκληρώσετε επιτυχώς την επιμόρφωση, μπορεί να λάβει το σχολείο σας τον τίτλο του "Σχολείου των Πολιτών", ο οποίος ανανεώνεται και επικυρώνεται σε ετήσια βάση.

Σας ευχόμαστε άλλη μια χρονιά δημιουργικής προσφοράς και γεμάτης καρδιάς!