Νοιάζομαι και Δρω 2015-16

Καλώς ήρθατε στο επιμορφωτικό περιβάλλον του Σχολικού Δικτύου "Νοιάζομαι και Δρω". Το περιβάλλον αυτό σας προσφέρει δυνατότητες ασύγχρονης και σύγχρονης επιμόρφωσης και δικτύωσης. Η συμμετοχή σας στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του "Νοιάζομαι και Δρω" λειτουργεί υποστηρικτικά προς τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για τη διδασκαλία του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης στο σχολείο. Η επιμόρφωσή σας, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε μικτό σχήμα δια ζώσης και εξ αποστάσεως, διαρκεί συνολικά 72 ώρες και με την επιτυχή ολοκλήρωσή της θα λάβετε σχετική πιστοποίηση. 

Στα αρχεία που ακολουθούν θα βρείτε ενημέρωση α) για το επιμορφωτικό περιβάλλον, β) για το πρόγραμμα συνοπτικά, γ) για τα συμμετέχοντα στον σχολικό δίκτυο "Νοιάζομαι και Δρω" σχολεία και τους εκπαιδευτικούς και δ) για τους επιμορφωτικούς βηματισμούς που προτείνει το πρόγραμμα.

Ας νοιαστούμε και ας δράσουμε μαζί! Καλό μας ξεκίνημα!