Έλα στη Θέση μου!

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενημέρωσης των μαθητών/τριών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τα στερεότυπα και τις ανισότητες φύλου.