Ιστορία, Μνήμη, Κοινότητα - Εκπαιδεύοντας το βλέμμα: Το ζωγραφικό έργο του Χ. Μποκόρου 1821, η γιορτή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ιστορία, Μνήμη, Κοινότητα - Εκπαιδεύοντας το βλέμμα: Το ζωγραφικό έργο του Χ. Μποκόρου 1821, η γιορτή», εφαρμόζεται σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών οποιασδήποτε ειδικότητας. Το πρόγραμμα στηρίζεται στο αρθρωτό έργο του ζωγράφου Χρήστου Μποκόρου με τον τίτλο «1821, η γιορτή», που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε κοινό σε ομώνυμη έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη το 2021. Κεντρικός άξονας της εκπαιδευτικής πρότασης είναι. η καλλιέργεια του βλέμματος των παιδιών, του βλέμματος που παρατηρεί αλλά και ενός άλλου βλέμματος πάνω στη μνήμη της κοινότητας. Επιδιώκεται, τα παιδιά, με αφορμή τα έργα του Χ. Μποκόρου, να σκεφτούν, να συζητήσουν, να προβληματιστούν και να δημιουργήσουν πάνω σε έννοιες όπως μνήμη, συλλογική μνήμη, σχέση της μνήμης με το κοινό παρόν και μέλλον, κοινότητα και κοινές αξίες, ήρωας, αφανής, εθνική γιορτή, αποτυπώματα του χρόνου. Να έρθουν σε επαφή με στοιχεία της τοπικής και της δημόσιας ιστορίας. Να ανακαλύψουν συνδέσεις ανάμεσα στην τέχνη, την λογοτεχνία, την ιστορία.