Δράσεις Ιστορικής Αντιλογίας για την Επανάσταση του 1821 2022-2023

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Δράσεις Ιστορικής Αντιλογίας"  έχει ως αντικείμενο την σε βάθος διαπραγμάτευση ιστορικών ερωτημάτων που συνδέονται με τη σχολική αφήγηση για την Επανάσταση του 1821, με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την έναρξή της. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και προβλέπει την υλοποίηση οργανωμένων εκπαιδευτικών Δράσεων Ιστορικής Αντιλογίας (debates) για την Επανάσταση του 1821, οι οποίες θα βασίζονται σε ιστορικά τεκμήρια, πολυπρισματικές πηγές και επιστημονικές ερμηνείες με αξιοποίηση τεχνικών της ρητορικής στην εκπαίδευση.