Χρονολόγιο

Η ανακύκλωση στο σχολείο μας 2 ο Ρίζας

2ο Ρίζας

Ξανθή Χουλιάρα

Προστέθηκε: Τετάρτη, 13 Φεβρουάριος 2019, 10:39 πμ, Τροποποιήθηκε: Τετάρτη, 13 Φεβρουάριος 2019, 10:39 πμ


Θέματα που αφορούν οι εικονιζόμενες δράσεις

Επιβεβαιώνω ότι έχω λάβει έγγραφη έγκριση για τη χρήση των φωτογραφιών.

Δημοτικό